Інструкція щодо функціонування пропускного пункту при в’їзді на територію ОСТ «Русанівський масив» (ПП «Благоустрій»)

 1. Загальні положення

1.1. ПП «Благоустрій» встановлено на підставі рішень Ради голів ОСТ «Русанівський масив» і Правління ОСТ відповідно до норм Статуту ОСТ і за погодженням з Дніпровською райдержадміністрацією.

1.2. Мета встановлення ПП «Благоустрій»:

 • забезпечення громадського порядку на території ОСТ, що передбачає контроль за переміщенням автотранспорту, відсутнього в реєстрі Правління ОСТ;
 • профілактика посягань на приватне майно громадян і оперативне реагування на факти крадіжок;
 • перекриття каналу завезення сміття з міста на територію Русанівських Садів;
 • перешкоджання безсистемній забудові Русанівських Садів організаціями і установами;
 • упорядкування руху будівельного транспорту до об’єктів споруджуваного Подільсько-Воскресенського мостового переходу на умовах, погоджених з Правлінням ОСТ (дотримання заходів безпеки, гарантії відновлення пошкоджених доріг тощо).

1.3. Більше про функціонування ПП можна дізнатися з «Інформації про пропускний пункт «Благоустрій» для постійних жителів і власників земельних ділянок на Русанівських Садах та автомобілістів», наявної на пропускному пункті.

 1. Функції охоронців ПП

2.1. ПП «Благоустрій» обслуговують працівники охоронної фірми (далі по тексту – охоронці), що має відповідну ліцензію не цей вид діяльності і з якою Правління ОСТ уклало угоду.

2.2. Охоронці керують шлагбаумом, перекриваючи рух чи пропускаючи автотранспорт через ПП відповідно до ситуації, що склалася, згідно з цією Інструкцією та зважаючи на інформацію з «Реєстру автотранспорту, що перетинає ПП «Благоустрій».

2.3. Охоронці фіксують автотранспорт, що перетинає ПП, і тим самим беруть участь у формуванні «Реєстру автотранспорту, що перетинає ПП «Благоустрій».

2.4. Охоронці сприяють оплаті проїзду через ПП автотранспорту, що не користується правом безплатного проїзду, і допомагають стягувати плату за проїзд відповідно до затверджених Правлінням ОСТ тарифів і за умови легалізації цих платежів (наявність банкомату, можливість видачі квитанції до прибуткового касового ордеру тощо).

2.5. Охоронці зобов’язані зупиняти при в’їзді на територію ОСТ вантажний автотранспорт та автомобілі з нетрадиційними вантажами (будівельні матеріали, монтажні конструкції, великогабаритні багажі, сміття тощо), отримувати пояснення про багаж та мету перевезень, місце його призначення тощо, перевіряти наявність дозволів на ці перевезення і оплату перевезень, фіксувати інформацію про державний номер, власника авто, багаж, місце призначення тощо для подальшого внесення її до «Реєстру автотранспорту, що перетинає ПП «Благоустрій».

2.6. Охороні мають право зупиняти будь-який автотранспорт, що рухається через ПП на Русанівські Сади, з метою отримання інформації про транспортний засіб та про причини (підстави) перетину ПП.

2.7. За дорученням Правління ОСТ охоронці роздають автомобілістам, що рухаються на Русанівські Сади, роздруковану інформацію, що стосується ОСТ «Русанівський масив».

2.8. Охоронці дбають про дотримання на ПП громадського порядку та правил дорожнього руху, співпрацюючи в цьому з поліцією.

 1. Пропуск через ПП автомобілів, які користуються правом безплатного і безперешкодного виїзду на територію ОСТ

3.1. Безплатно і безперешкодно пропускається через ПП спеціальний автотранспорт (за наявності розпізнавальних знаків, підтверджуючих документів чи згідно зі списком Правління ОСТ):

 • служб «Швидкої допомоги» та медичних закладів усіх типів;
 • поліції, правоохоронних органів;
 • пожежної охорони, підрозділів МНС;
 • обслуговуючих і аварійних служб (газо- і електропостачання, доставки замовлених

товарів);

 • проліцензованих пасажирських автоперевізників (автобуси, маршрутні та легкові

таксі);

 • контрольних та інспекційних служб м.Києва і Дніпровського району столиці,

центральних органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

 • іншого транспорту спеціального призначення.

3.2. Безплатно і безперешкодно пропускається через ПП автомобілі постійних жителів та власників земельних ділянок на Русанівських Садах, які сплатили членські внески, за наявності проїзної картки встановленого зразка, виданої Правлінням ОСТ.

3.3. Безплатно і безперешкодно пропускається через ПП також інші автомобілі, власники яких пред’являють проїзні картки встановленого зразка (т.зв. гостьові, для будівельного транспорту, на третій автомобіль однієї сім’ї тощо).

3.4. У проїзних картках, означених у пункті 3.2 цієї Інструкції, мають бути зазначені номери автомобілів. Охоронець перевіряє відповідність номерного знаку, закріпленого на авто і записаного в картці.

3.5. При пред’явленні на ПП інших проїзних карток, означених у пункті 3.3 цієї Інструкції, охоронці мають зафіксувати, кому належить автомобіль і на якій підставі видавалася проїзна картка.

3.6. Номер автомобіля, вказаний у проїзній картці, звіряється з відповідним записом у «Реєстрі автотранспорту, що перетинає ПП «Благоустрій». У разі виявлення невідповідностей охоронець з’ясовує причини розбіжності та інформує про це осіб, які ведуть «Реєстр».

3.7. Безплатно і безперешкодно пропускається через ПП автомобілі, внесені до спеціальних списків Правління ОСТ.

 1. Пропуск через ПП автомобілів, які вправі безплатно в’їжджати на територію ОСТ після пред’явлення документів чи надання пояснень

4.1. Право безплатного проїзду до своїх земельних ділянок (крім власників проїзних карток, означених у пункті 3.2) мають автомобілісти по пред’явленню документів встановленого зразка:

 • книжки садівника (видані членам садівницьких товариств для відміток про сплачені внески);
 • книжки члена ОСТ (видані постійним жителям Русанівських Садів);
 • паспорта з реєстрацією проживання на Русанівських Садах;
 • акту на право власності (земельні ділянки, споруди);
 • іншого документу, що безсумнівно підтверджує наявність у автомобіліста власності на території Русанівських Садів.

4.2. За відсутності документів, означених у пункті 4.1, охоронець фіксує і передає особам, які ведуть «Реєстр автотранспорту, що перетинає ПП «Благоустрій», інформацію про номер пропущеного через ПП автомобіля, власника цього авто, кінцевий пункт поїздки.

 1. Затримання автомобілів, які не мають права безплатного проїзду через ПП і не оплатили проїзд

5.1. Охоронці має право затримувати такі автомобілі до з’ясування обставин.

5.2. Автомобілі зі сміттям через ПП не пропускаються.

5.3. Автомобілі з нетрадиційними вантажами (будівельні матеріали, монтажні конструкції, великогабаритні багажі тощо) після надання водіями пояснень пропускаються через ПП за умови оформлення дозволу на такі перевезення чи оплати проїзду згідно з тарифами, затвердженими Правлінням ОСТ.

5.4. Через ПП пропускаються також автомобілі, разовий проїзд яких сплачено на місці, якщо вони не везуть заборонений чи небезпечний для садівників вантаж.

5.5. Інформація про нестандартні ситуації на ПП та про дозвіл на проїзд окремих автомобілів, наданий як виняток, щодня передається особам, які ведуть «Реєстр автотранспорту, що перетинає ПП «Благоустрій».

5.6. Ухвалюючи рішення про дозвіл (як виняток) на перетин ПП автомобілями, які не мають на це оформленого дозволу, охоронець ПП має перевірити, чи не зафіксовано цей автомобіль у «Реєстрі» з іншого приводу.

 1. Перехідні положення.

Внесення змін і доповнень до Інструкції

6.1. Зміни і доповнення до цієї Інструкції можуть вноситися з ініціативи Правління ОСТ і охоронної фірми, яка обслуговує ПП з шлагбаумом.

6.2. До завершення технічного оснащення ПП та напрацювання достатньої практики його обслуговування Правління ОСТ і охоронна фірма можуть за взаємною згодою спрощувати (але не ускладнювати) режим обслуговування ПП на конкретно обумовлений час.

6.3. З боку Правління ОСТ з охоронною фірмою контактує і погоджує рішення щодо обслуговування ПП голова Правління ОСТ або особа, призначена Правлінням ОСТ; з боку охоронної фірми – офіційно названа нею особа/особи.

 

 

Цільові внески

на утримання та ремонт вулиці Центральної Садової

для автомобілістів, які перетинають пропускний пункт

при в’їзді на територію ОСТ «Русанівський масив»

(Документ, що діяв 2017 року, з моменту встановлення ПП)

 

 1. Увільняються від сплати цільових внесків і мають гарантоване право на безплатний перетин пропускного пункту (ПП) при в’їзді на територію ОСТ «Русанівський масив» з боку вулиці Євгена Маланюка:

1.1. постійні жителі Русанівських Садів, які не мають заборгованості по членських внесках у відповідному СТ і сплатили спеціальні внески, встановлені для постійних жителів, у розмірі 1000 грн. на рік на одну сім’ю (за відомостями бухгалтерії Правління ОСТ – безплатний проїзд двох автомобілів, що належать кожній такій сім’ї);

1.2. власники земельних ділянок, які сплатили членські внески згідно зі статутами відповідних садівницьких товариств (за відомостями голів СТ, звіреними з бухгалтерією Правління ОСТ – безплатний проїзд двох автомобілів, що належать кожній сім’ї таких власників).

 1. Постійні жителі і власники земельних ділянок, які не мають заборгованості зі сплати внесків, отримують проїзні картки, що дають право на безперешкодний проїзд через ПП.
 2. Безплатно проїздить через ПП спеціальний автотранспорт: автомобілі «Швидкої допомоги» та медичних закладів усіх типів, поліції, пожежної охорони, підрозділів МНС, обслуговуючих і аварійних служб (газо- і електропостачання, доставки замовлених товарів), проліцензованих пасажирських автоперевізників (автобуси, маршрутні та легкові таксі), контрольних та інспекційних служб м.Києва і Дніпровського району столиці, центральних органів державної влади та органів місцевого самоврядування, іншого транспорту спеціального призначення – за наявності підтверджуючих документів чи згідно зі списком Правління ОСТ «Русанівський масив».
 3. З власників інших транспортних засобів (крім означених вище, в пунктах 1–3 цієї інструкції) стягуються цільові внески на утримання та ремонт вулиці Центральної Садової для автомобілістів, які перетинають ПП при в’їзді на територію ОСТ «Русанівський масив». Ці внески сплачуються через касовий апарат при перетині ПП, з отриманням квитанції в приміщенні Правління ОСТ (вул. 15 Садова) або шляхом переказування відповідної суми на банківський рахунок Правління ОСТ.
 4. Встановлюється річний розмір цільових внесків на утримання та ремонт вулиці Центральної Садової для автомобілістів, які перетинають ПП при в’їзді на територію ОСТ «Русанівський масив»:

5.1. для сімей постійних жителів Русанівських Садів, означених у пункті 1 цієї інструкції – по 200 грн. за кожну додаткову (крім двох перших) легкову автомашину, яка перебуває в їхньому користуванні;

5.2. для сімей власників садових ділянок, означених у пункті 1 цієї інструкції, які не проживають на Русанівських Садах постійно, але частіше, ніж один раз на місяць, відвідують свої земельні ділянки – по 200 грн. за кожну додаткову (крім двох перших) легкову автомашину;

5.3. для гостей, які приїздять на Русанівські Сади на запрошення постійних жителів або власників земельних ділянок (оформляє проїзд власник ділянки) – по 150 грн. за кожну легкову автомашину, якщо вона перетинає ПП частіше, ніж один раз на місяць;

5.4. для постійних жителів і власників земельних ділянок на Русанівських Садах – по 250 грн. за кожну одиницю вантажного автотранспорту та по 200 грн. за кожен автобус.

 1. Встановлюється одноразова плата при перетині ПП при в’їзді на територію ОСТ «Русанівський масив» для автомашин, що не належать постійним жителям і власникам земельних ділянок на Русанівських Садах, у розмірі 10 грн., при цьому:

6.1. зазначену плату як цільовий внесок на утримання та ремонт вулиці Центральної Садової стягувати за квитанцією з печаткою ОСТ або за допомогою спеціального касового апарату (банкомату), із зазначенням номерного знаку транспортного засобу;

6.2. сплата цього цільового внеску не увільняє власника автотранспортного засобу від необхідності надати черговому на ПП інформацію про мету і підстави проїзду на територію ОСТ «Русанівські Сади» та про пункт призначення, якщо така інформація буде затребувана.

 1. Забороняється проїзд на територію Русанівських Садів завантаженого важковагового автотранспорту без заздалегідь погодження проїзду і без сплати одноразового цільового внеску в розмірі 150 грн. (один в’їзд через ПП) або сплати кількаразового цільового внеску в розмірі 300 грн. (не більше п’яти в’їздів через ПП протягом одного календарного місяця).
 2. Дозволяється постійний проїзд завантаженого важковагового автотранспорту (в разі виконання будівельних робіт, перевезення великогабаритних конструкцій тощо) за умови сплати сезонного цільового внеску в розмірі 500 грн. (терміном на три місяці) або в розмірі 1000 грн. (терміном на один рік).
 3. Державні номерні знаки автомобілів, що перетинають ПП при в’їзді на територію ОСТ «Русанівський масив», заносяться до спеціального Реєстру.
 4. У Реєстрі в окремий розділ заноситься автотранспорт, що належить постійним жителям Русанівських Садів, які сплатили цільові внески в розмірі 1000 грн. на рік (за відомостями бухгалтера ОСТ), та власникам земельних ділянок, які сплатили внески в СТ (згідно з відомостями голів СТ після звірки з бухгалтерією ОСТ).
 5. Голови СТ мають провести відповідну роботу в інтересах членів товариств і передати до Правління ОСТ номери автотранспортних засобів, що належать власникам земельних ділянок, для швидшого оформлення їм проїзних карток та подальшого застосування пільг тим власникам автотранспорту, які не мають заборгованості з членських внесків.
 6. Правління ОСТ «Русанівський масив» може деталізувати і вдосконалювати порядок сплати цільових внесків на утримання і ремонт вулиці Центральної Садової.