ПРОТОКОЛ РАДИ ГОЛІВ №16-2020

Протокол загальних зборів ради голів
Обʼєднання садівницьких товариств «РУСАНІВСЬКИЙ МАСИВ»
від 02 серпня 2020р.

Налічується за списком 45 членів Обʼєднання.
Беруть участь у зборах 30
Відсоток присутніх 67%
Кворум наявний.
Збори ради голів правомочні приймати будь-які рішення.

Президія:

 • Тменов О.О. – голова зборів
 • Федорова І.М. – секретар зборів

Лічильна комісія: Бурова О.А.

Рішення прийнято одностайно.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Прийняття нового складу Правління ОСТ «Русанівський масив»

Блок «безпека»: Олександр Тменов, Максим Скітейкін, Олександр Пономарчук

Господарський блок: Микола Смірнов, Артур Рукосуєв

Інформування та інформаційні технології: Олександр Зайчук, Марина Пономарьова, Євгенія Молчанова

Екологія: Адаменко Олександр, Булавчик Людмила

Захист від забудови урочища «Горбачиха» та масиву «Русанівські сади»: Олексій Тихоновський, Юрій Клейнер, Володимир Коваленко

2. Затвердження бюджету по членським внескам до ОСТ «Русанівський масив» 2020р за запропонованим проектом

3. Пропозиції дій щодо захисту масиву «Русанівскі сади»:

 • Створення робочої групи з питань безпеки
 • Створення робочої групи з питань захисту Урочища «Горбачиха»
 • Створення робочої групи з оформлення земель загального користування

4. Різне:

 • Доступ до електронного архіву
 • Фінансовий звіт онлайн на сайті ОСТ «Русанівський масив»
 • Розгляд звернення мешканців вулиці Призалізничної щодо відкликання в якості делегата на перемовини у владні органи від громади «Русанівські сади» Петрука В.
 • Збори постійно проживаючих
 • Організація свята масиву «Русанівські сади»
 • Нецільове використання земельних ділянок (хостели)

Слухали Лукашенко Н.А. з пропозицією внести до порядку денного питання, які були надані членами СТ «Золотий Ренет», а саме:

«- написання листа до КМДА або колективне від всіх садівницьких товариств, або доручити ОСТ – про внесення змін до генплану Києва, згідно рішень громадських слухань, проведених у 2019 році;

– така ж форма листа до КМДА про внесення змін до проекту ПМП – без зʼїздів, згідно громадських слухань, проведених у 2019 році;

– створити ревізійну комісію згідно п.6.9 Статуту, якій доручити перевірку фінансово-господарської діяльності ОСТ «Русанівський масив» за період 2017-2020 років в складі мінімум трьох осіб від альтернативної групи: Доценко Н., Іванішин В., Чистякова Т.

– провести інвентаризацію земель загального користування (Центральна, Дамбова, Призалізнична) та почати процедуру взяття їх на баланс ОСТ.»

Запропоновано внести до порядку денного в розділі «Різне» зазначені питання від СТ «Зотолий Ранет»

За затвердження порядку денного в цілому з додатковим вищезазначеним пунктом:

Голосували: «за» 25
«Проти» 0
«Утримались» 0

1. З першого питання:

Слухали інформацію Тменова О.О. щодо необхідності прийняття складу правління ОСТ «Русанівський масив» в запропонованому складі.

Голосували: «за» 25
«Проти» 0
«Утримались» 1

Рішення прийнято

Вирішили: Затвердили запропонований Оганесяном Г.В. склад Правління, а саме:

– Блок «безпека»: Олександр Тменов, Максим Скітейкін, Олександр Пономарчук

– Господарський блок: Микола Смірнов, Артур Рукосуєв

– Блок «інформування та інформаційні технології»: Олександр Зайчук, Марина Пономарьова, Євгенія Молчанова

– блок «екологія»: Адаменко Олександр, Булавчик Людмила

– Блок «захист від забудови Урочища «Горбачиха» та масиву «Русанівські сади»: Олексій Тихоновський, Юрій Клейнер, Володимир Коваленко.

2. З другого питання:

Слухали інформацію Зайчука О.А. щодо необхідності затвердження бюджету по членським внескам до ОСТ «Русанівський масив» 2020 р за запропонованим проектом. (додаток №1)

Обговорили запропонований проект, вирішили прийняти в цілому з подальшою деталізацією.

Виступив Алієв Г. з пропозицією перейти на договірні відносини по кожній із запропонованих позицій.

Пропозиція взята до уваги.

Ставиться на голосування проект бюджету по членським внескам до ОСТ «Русанівський масив» 2020 р за запропонованим проектом. (додаток №1).

Голосували: «за» – 26

«Проти» 2

«Утримались» 2

Рішення прийнято

Вирішили: Затвердили запропонований проект бюджету по членським внескам до ОСТ «Русанівський масив» 2020 р за запропонованим проектом. (додаток №1).

3. З третього питання:

Пропозиції дій щодо захисту масиву «Русанівські сади»:

– Створення робочої групи з питань безпеки

– Створення робочої групи з питань захисту Урочища «Горбачиха»

– Створення робочої групи з оформлення земель загального користування

Слухали інформацію Федорової І.М. про нагальну необхідність створення робочих груп з зазначених питань, запропоновано всім бажаючим вступити в ці робочі групи, або проговорити з жителями щодо їх бажання вступити в ці групи.

Наголосив Тменов О.О., що створена за власною ініціативою небайдужих жителів Русанівських садів група «Сирена», взяла на себе чергування на вʼїзді до масиву, але вкрай необхідна підтримка небайдужих, активних жителів.

З питання створення на базі групи «Сирена» робочої групи з питань безпеки з представницькими функціями:

Голосували: «за» – 26

«Проти» 0

«Утримались» 1

Рішення прийнято

Вирішили: Створити на базі групи «Сирена» робочу групу з питань безпеки з представницькими функціями.

З питання створення робочої групи з питань захисту Урочища «Горбачиха», до якої увійдуть члени правління та Алієв Г.А.

Голосували: «за» – 27

«Проти» 0

«Утримались» 0

Рішення прийнято

Вирішили: Створити робочу групу з питань захисту Урочища «Горбачиха», до якої увійдуть члени правління, Алієв Г.А., Лукашенко Н.А., та Бурденко Дарʼя Олександрівна з представницькими функціями.

По створенню робочої групи з оформлення земель загального користування, до якої увійдуть члени правління та Алієв Г.А., Лукашенко Н.А., та Бурденко Дарʼя Олександрівна.

Голосували: «за» – 27

«Проти» 0

«Утримались» 0

Рішення прийнято

Вирішили: Створити робочу групу з оформлення земель загального користування, до якої увійдуть члени правління та Алієв Г.А., Лукашенко Н.А., та Бурденко Дарʼя Олександрівна.

4. З четвертого питання:

Слухали інформацію Зайчука О.А. щодо необхідності визначити алгоритм та форму доступу до Електронного архіву усього масиву документообігу ОСТ «Русанівський масив».

На протязі місяця за дорученням Голови Правління ОСТ «Русанівський масив» Оганесяна Г.В., було здійснено оцифрування всього документообігу ОСТ. Наразі необхідно затвердити форму доступу до зазначених документів у цифровому вигляді, а саме персоніфікувати особу, яка надає запит на будь-який документ, зазначивши в заявці прізвище, імʼя, по-батькові, назву СТ та адресу на масиві «Русанівські сади».

Голосували: «за» – 26

«Проти» 0

«Утримались» 0

Рішення прийнято

Вирішили: Затвердили запропоновану форму доступу до документів ОСТ «Русанівський масив».

Слухали інформацію Зайчука О.А. щодо необхідності ведення фінансової звітності онлайн на сайті ОСТ «Русанівський масив».

Голосували: «за» – 26

«Проти» 0

«Утримались» 0

Рішення прийнято

Вирішили: Затвердили ведення фінансової звітності онлайн на сайті ОСТ «Русанівський масив».

Виступила Федорова І.М., яка повідомила про те, що до Голови ОСТ «Русанівський масив» звернулась ініціативна група в особі: Фон-Шталенберг О.П. та Булавчик Л.О., які надали Протокол № 1 зборів Територіальної громади вулиці Призалізнична (СТ «Золотий Ренет», «Затока», «Фільм», «Наука», «Червоний хімік», «Локомотив», «Деревообробник», «Здоровʼя», «Урожай» на Русанівських садах від 11 липня 2020 року, Зверення від вищевказаної громади та підписний лист на якому є 104 підписи жителів масиву Русанівські сади), в якому зазначено, зокрема, про вимогу зазначених жителів негайно відкликати кандидатуру профільного спеціаліста Петрука В.Б. з робочої групи з внесення змін до проекту ПВМП у звʼязку з конфліктом інтересів Петрука В.Б. і громади Русанівських садів, які суперечать рішенням Громадських слухань Дніпровського району м.Києва в частині відсутності зʼїздів на територію Русанівських Садів.

Ставиться на голосування питання відкликання кандидатури профільного спеціаліста Петрука В.Б. з усіх робочих груп, в яких він перебував від імені масиву «Русанівські сади» у звʼязку з конфліктом інтересів Петрука В.Б. і громади Русанівських садів.

Голосували: «за» – 26

«Проти» 0

«Утримались» 0

Рішення прийнято

Вирішили: відкликати кандидатуру профільного спеціаліста Петрука В.Б. з усіх робочих груп, в яких він перебував від імені масиву «Русанівські сади» у звʼязку з конфліктом інтересів Петрука В.Б. і громади Русанівських садів.

Слухали Зайчука О.А. щодо необхідності проведення 29 або 30 серпня 2020 року (в залежності від погодних умов та беручи до уваги епідеміологічну ситуацію) збори постійно проживаючих для вирішення нагальних питань.

Голосували: «за» – 26

«Проти» 0

«Утримались» 1

Рішення прийнято

Вирішили: провести 29 або 30 серпня 2020 року (в залежності від погодних умов та беручи до уваги епідеміологічну ситуацію) збори постійно проживаючих для вирішення нагальних питань.

Слухали Зайчука О.А. щодо проведення 29 або 30 серпня 2020 року (в залежності від погодних умов та беручи до уваги епідеміологічну ситуацію) свята масиву «Русанівські сади».

Голосували: «за» – 26

«Проти» 0

«Утримались» 1

Рішення прийнято

Вирішили: провести 29 або 30 серпня 2020 року (в залежності від погодних умов та беручи до уваги епідеміологічну ситуацію) свято масиву «Русанівські сади».

Слухали Зайчука О.А. щодо систематичних скарг жителів та нецільове використання земельних ділянок на території масиву, а саме – для роботи хостелів, готелів та реабілітаційних центрів, неправомірне облаштування місць для паркування та територіях загального користування, які, зокрема, створюють аварійні ситуації.

Пропозиція створити робочу групу у складі О.О.Тменова, членів Правління, групи «Сирена», яка має зʼясувати власників зазначених ділянок, отримати підтверджуючі документи, які дозволяють використання земельної ділянки за іншим цільовим призначенням та вжити заходів щодо припинення нецільового використання земельних ділянок.

Голосували: «за» – 25

«Проти» 0

«Утримались» 2

Рішення прийнято

Вирішили: робочу групу у складі О.О.Тменова, членів Правління, групи «Сирена», яка має зʼясувати власників зазначених ділянок, отримати підтверджуючі документи, які дозволяють використання земельної ділянки за іншим цільовим призначенням та вжити заходів щодо припинення нецільового використання земельних ділянок.

З додаткового пункту в четвертому питанні порядку денного, слухали Федорову І.М. про те, що листи, зазначені в п.1 та 2 вже написані та направлені до КМДА, в звʼязку з чим відсутня необхідність ставити ці пункти на порядок денний.

З приводу п.3 цих вимог слухали Михайлова С.Я. з пропозицією підтримати створення ревізійної комісії.

Слухали Бурову О.А. про те, що щорічно на засіданні ради голів заслуховується звіт прийнятої та нині діючої ревізійної комісії з подальшим голосуванням. В звʼязку з чим відсутня необхідність дублювати комісії.

Запропоновано альтернативний варіант:

У звʼязку з тим, що жоден із запропонованих кандидатів не є фахівцем в галузі аудиту, сформулювати п.3 вимог таким чином:

«дозволити зазначеним особам: Доценко Н., Іванішину В. та Чистяковій Т. звернутися до сертифікаваної аудиторської компанії, оплату послуг компанії поклавши на зазначених осіб, та в подальшому надати доступ зазначеній аудиторській компанії до необхідних для такої ревізії документів.»

Ставиться на голосування питання «дозволити Доценко Н., Іванішину В. Та Чистяковій Т. звернутися до сертифікаваної аудиторської компанії, оплата послуги якої має проводитись ініціаторами – зазначеними особами, та в подальшому надати доступ зазначеній аудиторській компанії до необхідних для такої ревізії документів.»

Голосували: «за» – 24

«Проти» 0

«Утримались» 3

Рішення прийнято

Вирішили: дозволити Доценко Н., Іванішину В. Та Чистяковій Т. звернутися до сертифікаваної аудиторської компанії, оплата послуги якої має проводитись ініціаторами – зазначеними особами, та в подальшому надати доступ зазначеній аудиторській компанії до необхідних для такої ревізії документів.

Порядок денний вичерпано.

Збори оголошено закінченими.

Додаток 1. Проект бюджету по членським внескам СТ 2020р